Här är din guide för att stänga av Google Translate och översätta webbsidor i Chrome

Google Translate är en populär översättningstjänst som ofta används för att översätta webbsidor till olika språk. Det kan dock vara irriterande att ha det aktiverat hela tiden, särskilt om du inte behöver översättningar på varje webbsida du besöker. I den här guiden kommer vi att visa dig hur du stänger av Google Translate och hur du istället översätter webbsidor i Chrome.

Steg 1: öppna Chrome-inställningarna

För att börja måste du öppna Chrome-inställningarna. Du kan göra det genom att klicka på de tre vertikala prickarna längst upp till höger i Chrome-fönstret. I det resulterande rullgardinsmenyn klickar du på “Inställningar”.

Steg 2: hitta “Språk” -avsnittet

När du har öppnat Chrome-inställningarna kommer du att se olika kategorier till vänster. Höger om dessa kategorier finns en lista med inställningar. Skrolla ner i listan till du hittar avsnittet “Språk”. Klicka på det för att fortsätta.

Steg 3: inaktivera Google Translate

I avsnittet “Språk” hittar du alternativet “Google Translate” som har en reglerbara vippa bredvid sig. Om du vill stänga av Google Translate på alla webbsidor, stänger du av vippa genom att klicka på den.

OBS:Om du vill använda Google Translate i framtiden kan du bara aktivera vippa igen.

Steg 4: använda Chrome för att översätta webbsidor

När du har stängt av Google Translate kan du fortfarande översätta webbsidor i Chrome, men genom att använda inbyggda översättningsspråk. För att göra detta högerklickar du på webbsidan som du vill översätta och väljer “Översätt till svenska” (eller vilket språk du föredrar) i rullgardinsmenyn. Chrome kommer automatiskt att översätta sidan åt dig.

Du kan också använda snabbkommandot “Ctrl + Shift + L” (Windows) eller “Cmd + Shift + L” (Mac) för att snabbt översätta webbsidor i Chrome.

Sammanfattning

Genom att följa denna guide kan du enkelt stänga av Google Translate och istället använda Chrome för att översätta webbsidor. På så sätt kan du välja när du vill ha översättningar och undvika att ha översättningsfunktionen påslagen hela tiden.

Lycka till med att stänga av Google Translate och översätta webbsidor i Chrome!

Ofte stillede spørgsmål

Strukturer: “””F: … S: … F: … S: … -||–||–||–||–||–||–||–||–||-“””

Hur stänger jag av Google Translate?

För att stänga av Google Translate, följ dessa steg: 1. Öppna Chrome på din dator. 2. Klicka på de tre punkterna uppe till höger för att öppna menyn. 3. Välj “Inställningar” i menyn. 4. Bläddra ner och klicka på “Avancerat” längst ner. 5. Klicka på “Språk” under avsnittet “Språk och utseende”. 6. Klicka på “Översätt” bredvid “Google Translate”. 7. Stäng av alternativet “Erkänn sidor som språk du inte kan förstå”. 8. Stäng av Google Translate genom att dra reglaget bredvid “Sätt på Google Translate” till vänster.

Hur översätter jag en webbsida i Chrome?

För att översätta en webbsida i Google Chrome, gör följande: 1. Öppna webbsidan du vill översätta. 2. Högerklicka någonstans på sidan för att öppna snabbmenyn. 3. Klicka på “Översätt” i snabbmenyn. 4. Välj språket du vill översätta sidan till. 5. Sidan kommer nu att översättas automatiskt till det valda språket.

Hur använder jag Google Translate i Chrome?

För att använda Google Translate i Chrome, följ dessa steg: 1. Högerklicka på en text på webbsidan du vill översätta. 2. Klicka på “Översätt” i snabbmenyn. 3. En översättning av den markerade texten visas i ett litet fönster. 4. Om du vill översätta hela sidan, klicka på “Översätt hela sidan” längst upp i det lilla fönstret.

Hur översätter jag en webbsida med hjälp av Google Translate?

För att översätta en webbsida med hjälp av Google Translate, följ dessa steg: 1. Besök Google Translate-webbplatsen. 2. I det vänstra textfältet, klistra in webbadressen till den webbsida du vill översätta. 3. Välj språket du vill översätta sidan från och till. 4. Klicka på “Översätt” för att visa den översatta versionen av webbsidan.

Kan jag använda Google Translate för att översätta en hel webbsida?

Ja, du kan använda Google Translate för att översätta en hel webbsida. Besök Google Translate-webbplatsen, klistra in webbadressen till sidan du vill översätta, välj språken och klicka på “Översätt”. Google Translate kommer att visa den översatta versionen av hela webbsidan.

Hur översätter jag en hel webbsida automatiskt med Chrome?

För att översätta en hel webbsida automatiskt med Chrome, gör så här: 1. Öppna Chrome och klicka på de tre punkterna uppe till höger. 2. Välj “Inställningar” i menyn. 3. Klicka på “Avancerat” längst ner. 4. Bläddra ner och klicka på “Språk” under avsnittet “Språk och utseende”. 5. Klicka på “Översätt” bredvid “Google Translate”. 6. Slå på alternativet “Översätt sidor automatiskt” genom att dra reglaget bredvid till höger.

Kan jag använda Google Translate för att översätta på andra webbsidor än Chrome?

Ja, Google Translate kan användas för att översätta webbsidor i andra webbläsare än Chrome. Besök Google Translate-webbplatsen, klistra in webbadressen till sidan du vill översätta och välj språken för översättningen.

Hur översätter jag ordet “hej” med Google Translate?

För att översätta ordet “hej” med Google Translate: 1. Besök Google Translate-webbplatsen. 2. I det vänstra textfältet, skriv in ordet “hej”. 3. Välj önskade språk i rullgardinsmenyerna för källspråk och översättningsspråk. 4. Klicka på “Översätt”. 5. Google Translate kommer att visa översättningen av ordet “hej” i det valda språket.

Vilka språk kan jag använda för att översätta med Google Translate?

Google Translate stöder en stor mängd olika språk för översättning. Du kan välja språk för översättning genom att använda rullgardinsmenyerna på Google Translate-webbplatsen.

Kan jag översätta hela webbsidor utan att använda Google Translate?

Ja, det finns andra verktyg för att översätta hela webbsidor utan att använda Google Translate. Exempel på sådana verktyg är Microsoft Translator, DeepL eller SYSTRAN. Du kan besöka deras webbplatser och använda liknande metoder för att översätta webbsidor som beskrivs för Google Translate.

Artiklen Här är din guide för att stänga av Google Translate och översätta webbsidor i Chrome har i gennemsnit fået 3.9 stjerner baseret på 23 anmeldelser